با استفاده از سوزن های موجود در کارتیریج دستگاه می توان جذب مواد را در س بهتر و بیشتر کرد.

این روش می تواند درشت مولکول های موجود در روغن یا کوکتل های رشد مو را به ریز مولکول تبدیل کرده و باعث جذب بهتر آن در سر شود.

سبد خرید فروشگاه